Prinses Beatrix 80 jaar!

Prinses Beatrix in 2013 © Minister-President Rutte

31 januari 2018 is het zover, onze prinses Beatrix wordt 80 jaar!

Dat wordt gevierd door alle oranje gezinden, en hopelijk ook door u met beperkt vlaggen (zie onder Algemene Informatie – Informatieve links – Vlaggen).

Er zijn door heel nederland activiteiten als borrels, bijeenkomsten en het samen kijken naar de biografie over het leven van onze oud-koningin op televisie.

Wij van de OranjeverenigingWeesp nemen een Oranje borrel en heffen het glas hoog voor de prinses. U toch ook? Bravo!

De Algemene Ledenvergadering 2017

15 november 2017 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Weesp. Onder interim voorzitterschap van Annelies Westra werden de volgende punten besproken:

 1. Opening en Welkom
 2. Mededelingen omtrent contributie 2016-2017
 3. Vaststellen notulen ledenvergadering 2016
 4. Ingekomen/Verzonden stukken
 5. Verslag Koningsdag 2017
 6. Overzicht kosten Koningsdag 2017
 7. Jaarrekening 2016
 8. Vrienden van Koningsdag: Status?
 9. Vooruitblik vereniging 2018
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Samengevat: er is geen contributie geind voor 2016 en 2017 vanwege onzekere situatie Koningsdag. 2018 is dit wel gepland. De stukken van 2016 zijn goedgekeurd en er zijn alleen wijzigingen in de ledenlijst ontvangen. Het verslag van Koningsdag 2017 was positief en positief ontvangen. De kosten rondom Koningsdag 2017 zijn wat rooskleurig weergegeven omdat er een boel zaken gesponsord zijn die niet in geld zijn uitgedrukt en op het kostenoverzicht zijn terecht gekomen. Kascontrolecommissie is goed. Voor 2017 blijft Janny Schulp samen met Werner Taube-Petrignani in deze commissie. Annelies Westra meldt zich als reserve.
Annelies Westra maakt bekend af te treden na vele jaren als bestuurslid van de Oranjevereniging Weesp. Karin Sonneveld (algemeen bestuurslid), Maartje Aleman (secretaris), Gerda de Weerdt (voorzitster), Werner Taube-Petrignani(vice-voorzitter), Jeroen Stork (algemeen bestuurslid) treden toe tot het bestuur. Alex Otten geeft aan penningmeester te blijven voor 2018. De vereniging blijft bestaan en gaat zich initieel richten op de feestelijkheden rondom Koningsdag. Annelies Westra sluit de vergadering.

Wij willen uiteraard Annelies enorm bedanken voor al haar inzet in de makkelijke maar vooral ook moeilijke tijden die de Oranjevereniging Weesp heeft gekend. Dat zij vooral alle positieve momenten meeneemt en weet dat wij door kunnen gaan door haar steun de afgelopen jaren. Er is haar veel plezier voor de toekomst gewenst.